Hakkımızda


Yapı-zemin etkileşimini ortaya çıkaran mühendislik parametrelerinin tespiti sürecinde laboratuvar çalışmaları, en önemli kalemlerden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan yapı temellerinin oturacağı kaya ve zemin özelliklerinin mühendislik bakımından laboratuvar ortamında irdelenmesi ve tespiti, her geçen gün geliştirilerek uygulanması daha çok önem kazanmaktadır.


Bu amaçla, yapı temellerinin mühendislik araştırmaları kapsamında KZM LABORATUVARI 2014 yılında Samsun'da  kurulmuştur. 2015 yılında da TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş bir laboratuvardır. KZM Laboratuvarı Türkiye genelinde hizmet vermekte olup; yaptığı işte ve ürettiği deney sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsız olan, Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, laboratuvarlar ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uyan, TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet veren, laboratuvarda yapılacak olan deneylerle ilgili her türlü talebini tarafsız olarak değerlendiren, artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izleyen bir laboratuvardır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ


KZM Laboratuvarı olarak politikamız; öncelikle kuruluşların ihtiyaç duyduğu test hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ile birlikte, ölçüm metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıklarını geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır. 

Deney hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart deney metotları kullanılmakta olup, deney metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.

Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelleri, bu dokümanları öğrenip deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmektedir.

Laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan iş birliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite; laboratuvarımızın temel ilkeleridir.Whatsapp Arama Yap