ZEMİN DENEYLERİ


Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi)

TS EN ISO 17892 -1

Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi ile Ölçüm)

TS EN ISO 17892-12

Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması

TS EN ISO 17892-12

Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi)

TS EN ISO 17892-3

 

Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi

TS EN ISO 17892-2

Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi)

TS EN ISO 17892-4

Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi)

TS EN ISO 17892-4

Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)

TS 1900-1

Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 4,5 kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji)

TS 1900-1

Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (İnce ve Orta Daneli Zeminler İçin Küçük Boşaltma Silindiri Metodu)

TS 1900-1

Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (ince, Orta ve iri Daneli Zeminler için Büyük Boşaltma Silindiri Metodu)

TS 1900-1

Taşıma Oranının Tayini (CBR)

TS 1900-2

Tek Yönlü Konsolidasyon Özellikleri Tayini (Karekök Zaman Yöntemi)

TS EN ISO 17892-5

Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini

TS EN ISO 17892-7

Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz – Drenajsız, UU Tipi) Tayini

TS EN ISO 17892-8

Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini

TS 1900-2

Şişme Yüzdesinin Tayini

TS 1900-2

Şişme Basıncının Tayini

TS 1900-2

Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi

TS 1900-2Whatsapp Arama Yap